Pont neuf auf der Halde Lohberg 2005

Shantys & Rock – Trzy Majtki & Pont Neuf